November 11, 2010

TEKNIK SKOR KERTAS 1 PENDIDIKAN ISLAM SPM

PERTAMA : Fahami format soalan

Soalan kertas 1 PI SPM mengandungi soalan -soalan berkaitan bidang aqidah, ibadat, tamadun, tokoh dan akhlak. Pelajar lebih sukar untuk menguasai bidang-bidang ini kerana skop soalan agak luas dan memerlukan pelajar mengingat fakta.


 • Bahagian A : 20 soalan objektif + 20 soalan Isi Tempat kosong = 40 markah

 • Bahagian B : 4 soalan struktur = 60 markah [aqidah : 20M][ibadat : 20M][ Tamadun/tokoh/akhlak : 20M]

Berdasarkan format, jelaslah bahawa soalan struktur merangkumi 60 markah dan pelajar perlu menguasai bahagian B dengan baik jika ingin skor kertas 1.

KEDUA : TEKNIK SKOR BAHAGIAN A

 1. Tingkatkan latih tubi soalan-soalan objektif bagi membiasakan minda anda dengan bentuk soalan dan pilihan jawapan yang diberi.

 2. Berhati-hati dengan 'trick' atau perangkap soalan yang digunakan contohnya perkataan berikut : 'kecuali' 'selain' 'bukan' ' terhadap individu' 'terhadap masyarakat'.

 3. Cuba kecilkan pilihan jawapan yang diberi . Contohnya jika soalan meminta pelajar mencari manakah yang tidak benar, cari jawapan yang benar dahulu dan potonglah jawapan tersebut dari senarai. Begitu juga sebaliknya.

 4. Soalan tentang pernyataan, pelajar perlu mencari clue jawapan yang paling hampir. contohnya...karya tokoh.

 5. Teka jawapan sekiranya tidak tahu.

KETIGA : TEKNIK SKOR SOALAN ISI TEMPAT KOSONG

 1. Jawapan mestilah dalam bentuk istilah atau frasa.
 2. Baca semua ruangan info Islam, tazkirah, tahukah anda yang terdapat di dalam buku teks.
 3. Tulis satu jawapan sahaja. Jangan beri dua jawapan yang berlawanan. Markah tidak akan diberi walaupun salah satu jawapan anda betul.

KEEMPAT : TEKNIK SKOR BAHAGIAN B

 1. Kuasai bidang aqidah dan ibadah sebaik mungkin kerana soalan dari bidang ini menyumbang 40 markah (20 markah untuk aqidah & 20 markah untuk ibadat)
 2. Jika mampu, cuba jawab kesemua soalan bahagian ini walaupun hanya 3 soalan wajib dijawab.
 3. Bagi menguasai tajuk tokoh, beri perhatian kepada hasil karya, bukti kegigihan tokoh, dan fakta yang berkaitan sifat peribadi tokoh.

KELIMA : KUASAI TAJUK-TAJUK RAMALAN KERTAS 1

Tajuk-tajuk tumpuan / ramalan ini adalah berdasarkan analisis soalan-soalan percubaan negeri 2010 dan soalan-soalan tahun lepas (khusus untuk bahagian B sahaja) :

BAB AQIDAH : SOALAN 1

 1. Perkara-perkara yang membatalkan iman : Murtad, syirik, sihir.
 2. Dosa-dosa besar : derhaka kpd ibu bapa, dosa dan punca, menipu, makan harta anak yatim.
 3. Iman : kemanisan iman
 4. Ahli sunnah wal jamaah : pengasas, prinsip, kepentingan, pandangan ASWJ.
 5. Ajaran sesat : perbandingan iktikad, ciri dan kesan.

BAB IBADAT : SOALAN 2

 1. Lambaian Kaabah : Miqat, dam , tahallul.
 2. sembelihan, korban, aqiqah : pengertian, perbandingan, syarat sah.
 3. Muamalat : jual beli
 4. Perkahwinan : wali, rujuk, fasakh, lian, tanggungjawab suami isteri,poligami, anak angkat,
  peranan mahkamah syariah.

BAB ADAB : SOALAN 3/4

 1. Adab menziarahi jenazah.
 2. Menjaga alam sekitar/ pencemaran.
 3. Adab berhias diri.
 4. Adab musafir.
 5. Adab sedekah & hadiah
 6. Adab amar makruf nahi mungkar.
 7. Adab dengan rasulullah.

BAB TAMADUN : SOALAN 3/4

 1. Khulafa' Ar-Rasyidin : cara pelantikan pegawai, dasar, akibat membelakangi, keistimewaan pentadbiran, polisi Uthman Affan dan ciri-ciri kepimpinan.
 2. Bani Umaiyyah : Sejarah penubuhan, khalifah Umar Abd Aziz, Perbezaan Umaiyyah & Abbasiyyah aspek tentera, faktor kejatuhan/kegemilangan.
 3. Bani Abbasiyyah : Sektor ekonomi, keistimewaan kota Baghdad, fungsi ketenteraan, pembaharuan dlm ketenteraan, pendidikan - faktor perkembangan, sains & teknologi-faktor perkembangan & kepentingan, peranan generasi masakini.
BAB TOKOH : SOALAN 3/4


 1. Tokoh Ting 4 : Imam Malik, Imam Ahmad
 2. Tokoh Ting 5 : HAMKA, Ibnu Khaldun, Muhammad Abduh, Syeikh Tahir.
Lihat : analisis soalan percubaan negeri 2010 dan analisis soalan-soalan tahun lepas 2004-2009 (Ibadat)(Tamadun/Tokoh/Adab/Aqidah)

Pelajar dinasihatkan mengulangkaji kesemua tajuk terlebih dahulu sebelum memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di atas. Mudah-mudahan tip-tip di atas dapat membantu pelajar mengulangkaji pada saat-saat akhir. Selamat menghadapi peperikaan SPM kepada semua calon SPM 2010.

0 ulasan:

November 11, 2010

TEKNIK SKOR KERTAS 1 PENDIDIKAN ISLAM SPM

PERTAMA : Fahami format soalan

Soalan kertas 1 PI SPM mengandungi soalan -soalan berkaitan bidang aqidah, ibadat, tamadun, tokoh dan akhlak. Pelajar lebih sukar untuk menguasai bidang-bidang ini kerana skop soalan agak luas dan memerlukan pelajar mengingat fakta.


 • Bahagian A : 20 soalan objektif + 20 soalan Isi Tempat kosong = 40 markah

 • Bahagian B : 4 soalan struktur = 60 markah [aqidah : 20M][ibadat : 20M][ Tamadun/tokoh/akhlak : 20M]

Berdasarkan format, jelaslah bahawa soalan struktur merangkumi 60 markah dan pelajar perlu menguasai bahagian B dengan baik jika ingin skor kertas 1.

KEDUA : TEKNIK SKOR BAHAGIAN A

 1. Tingkatkan latih tubi soalan-soalan objektif bagi membiasakan minda anda dengan bentuk soalan dan pilihan jawapan yang diberi.

 2. Berhati-hati dengan 'trick' atau perangkap soalan yang digunakan contohnya perkataan berikut : 'kecuali' 'selain' 'bukan' ' terhadap individu' 'terhadap masyarakat'.

 3. Cuba kecilkan pilihan jawapan yang diberi . Contohnya jika soalan meminta pelajar mencari manakah yang tidak benar, cari jawapan yang benar dahulu dan potonglah jawapan tersebut dari senarai. Begitu juga sebaliknya.

 4. Soalan tentang pernyataan, pelajar perlu mencari clue jawapan yang paling hampir. contohnya...karya tokoh.

 5. Teka jawapan sekiranya tidak tahu.

KETIGA : TEKNIK SKOR SOALAN ISI TEMPAT KOSONG

 1. Jawapan mestilah dalam bentuk istilah atau frasa.
 2. Baca semua ruangan info Islam, tazkirah, tahukah anda yang terdapat di dalam buku teks.
 3. Tulis satu jawapan sahaja. Jangan beri dua jawapan yang berlawanan. Markah tidak akan diberi walaupun salah satu jawapan anda betul.

KEEMPAT : TEKNIK SKOR BAHAGIAN B

 1. Kuasai bidang aqidah dan ibadah sebaik mungkin kerana soalan dari bidang ini menyumbang 40 markah (20 markah untuk aqidah & 20 markah untuk ibadat)
 2. Jika mampu, cuba jawab kesemua soalan bahagian ini walaupun hanya 3 soalan wajib dijawab.
 3. Bagi menguasai tajuk tokoh, beri perhatian kepada hasil karya, bukti kegigihan tokoh, dan fakta yang berkaitan sifat peribadi tokoh.

KELIMA : KUASAI TAJUK-TAJUK RAMALAN KERTAS 1

Tajuk-tajuk tumpuan / ramalan ini adalah berdasarkan analisis soalan-soalan percubaan negeri 2010 dan soalan-soalan tahun lepas (khusus untuk bahagian B sahaja) :

BAB AQIDAH : SOALAN 1

 1. Perkara-perkara yang membatalkan iman : Murtad, syirik, sihir.
 2. Dosa-dosa besar : derhaka kpd ibu bapa, dosa dan punca, menipu, makan harta anak yatim.
 3. Iman : kemanisan iman
 4. Ahli sunnah wal jamaah : pengasas, prinsip, kepentingan, pandangan ASWJ.
 5. Ajaran sesat : perbandingan iktikad, ciri dan kesan.

BAB IBADAT : SOALAN 2

 1. Lambaian Kaabah : Miqat, dam , tahallul.
 2. sembelihan, korban, aqiqah : pengertian, perbandingan, syarat sah.
 3. Muamalat : jual beli
 4. Perkahwinan : wali, rujuk, fasakh, lian, tanggungjawab suami isteri,poligami, anak angkat,
  peranan mahkamah syariah.

BAB ADAB : SOALAN 3/4

 1. Adab menziarahi jenazah.
 2. Menjaga alam sekitar/ pencemaran.
 3. Adab berhias diri.
 4. Adab musafir.
 5. Adab sedekah & hadiah
 6. Adab amar makruf nahi mungkar.
 7. Adab dengan rasulullah.

BAB TAMADUN : SOALAN 3/4

 1. Khulafa' Ar-Rasyidin : cara pelantikan pegawai, dasar, akibat membelakangi, keistimewaan pentadbiran, polisi Uthman Affan dan ciri-ciri kepimpinan.
 2. Bani Umaiyyah : Sejarah penubuhan, khalifah Umar Abd Aziz, Perbezaan Umaiyyah & Abbasiyyah aspek tentera, faktor kejatuhan/kegemilangan.
 3. Bani Abbasiyyah : Sektor ekonomi, keistimewaan kota Baghdad, fungsi ketenteraan, pembaharuan dlm ketenteraan, pendidikan - faktor perkembangan, sains & teknologi-faktor perkembangan & kepentingan, peranan generasi masakini.
BAB TOKOH : SOALAN 3/4


 1. Tokoh Ting 4 : Imam Malik, Imam Ahmad
 2. Tokoh Ting 5 : HAMKA, Ibnu Khaldun, Muhammad Abduh, Syeikh Tahir.
Lihat : analisis soalan percubaan negeri 2010 dan analisis soalan-soalan tahun lepas 2004-2009 (Ibadat)(Tamadun/Tokoh/Adab/Aqidah)

Pelajar dinasihatkan mengulangkaji kesemua tajuk terlebih dahulu sebelum memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di atas. Mudah-mudahan tip-tip di atas dapat membantu pelajar mengulangkaji pada saat-saat akhir. Selamat menghadapi peperikaan SPM kepada semua calon SPM 2010.

Tiada ulasan:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

.